مهدی مساحی ,وصیت نامه

بارالها نه طاعتی دارم که به آن مغرور باشم نه ثوابی دارم که بدان دلخوش کنم.

یا سیدی! توخودت ساحل نجات را به من نشان دادی و دست مرا گرفتی و مرا به جبهه آوردی.

ای رحمن! هرچه خواستم تو به من دادی ولی من بنده ی شکوری نبودم. 

ای رحیم! چشم از دنیا بسته و به آخرت دوخته ام. 

خدایا! من مانند غریقی شده ام که در دریای بی کران تشنه و در بیابانی بی پایان گمشده ام. 

خدایا تو خودت مرا نجات بده. دست مرا بگیر و مرا متصل به صف یاران شهیدم بنما.


فرازی از وصیت نامه  شهید مهدی مساحی

منبع اصلی مطلب : پلاک خاکی
برچسب ها : مهدی مساحی ,وصیت نامه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : فرازی از وصیت نامه شهید مهدی مساحی